Slimheid van Hawaïaanse kraai is net op tijd ontdekt

Uitsterven

De laatste 109 Hawaïaanse kraaien leven in twee onderzoekscentra. Pas daar zagen biologen het unieke gedrag van de dieren.

Een Hawaïaanse kraai pulkt voedsel uit een blok hout. De vogels selecteren zelf twijgjes en scherpen die aan.
Een Hawaïaanse kraai pulkt voedsel uit een blok hout. De vogels selecteren zelf twijgjes en scherpen die aan. Foto Ken Bohn / San Diego Zoo Global

Extreem slim, maar bijna uitgestorven. Dat is de tragiek van de Hawaïkraai. Britse en Amerikaanse biologen maakten donderdag in Nature bekend dat de kraai spontaan twijgen uitzoekt en inkort, om verstopt voedsel uit een boomstam te peuteren. Tot nu kenden biologen maar één andere kraai die natuurlijk gereedschapgebruik vertoont.

De ontdekking komt net op tijd: in het wild is de Hawaïkraai of ‘alalã (Corvus hawaiiensis) al uitgestorven. Begin jaren 90 leefden er nog maar elf op Hawaï (het grootste eiland van de Hawaïaanse eilandengroep). Ecologen besloten eieren uit nesten te nemen en kuikens in gevangenschap groot te brengen. De laatste wilde ‘alalã werd in 1998 gezien.

Nu leven er 109 kraaien op Hawaï, verdeeld over twee instituten. Gedragsbiologen hebben daar, onder leiding van de Schotse University of St Andrews, 104 van de vogels onderworpen aan een peutertest. De 5 andere waren te ziek om aan het experiment mee te doen. De biologen verstopten pasgeboren muisjes (een favoriete kraaiensnack) in een boomstam met gaten en sleuven. De kraaien kregen ook twijgjes aangeboden.

81 kraaien (78 procent) snapten dat ze met twijgen de muizen konden bereiken. De vogels gaven blijk van inzicht: ze kozen stokjes van de juiste dikte, wisselden van stokje als het niet paste, puntten de top met hun snavel bij. Ook brachten ze zelf verzamelde twijgen naar de stam.

Pulkneiging

Het peuren met twijgjes is een vaardigheid die de kraaien ontwikkelen naarmate ze ouder worden. Het lijkt erop dat die pulkneiging aangeboren is. Zelfs jonge ‘alalã die nooit volwassen vogels hadden gezien, begonnen er uiteindelijk mee.

De Hawaïkraai was een bosvogel die leefde van fruit en insecten. Of ze in het wild gereedschap gebruikten, is onbekend. Er zijn wel observaties bekend van kraaien die met hun snavels stammen bewerkten en afsleten om bij insecten te komen.

Er is één andere kraai die even vernuftig en behendig is als de ‘alalã: de Nieuw-Caledonische kraai. Nieuw-Caledonië is een eiland dat op 6.000 van Hawaï ligt. Nieuw-Caledonische kraaien en Hawaïaanse kraaien zijn niet verwant.

Biologen denken dat beide vogels zich onafhankelijk van elkaar hebben ontwikkeld tot twijgenpulkers, door ‘convergente evolutie’. Beide kraaiensoorten leven op een afgelegen, tropisch eiland zonder gevaarlijke roofdieren, en vrijwel zonder competitie om verstopte prooien. Op Hawaï en Nieuw-Caledonië hadden de vogels alle tijd om behendige gereedschapgebruikers te worden.