Babystudie: zikavirus veroorzaakt echt microcefalie

Zika

Voorlopige resultaten van Braziliaans onderzoek bij baby’s vormen een sterke aanwijzing voor zika als oorzaak van microcefalie.

Bij 41 procent van een groep pasgeborenen met microcefalie in de Braziliaanse stad Recife is het zikavirus aantoonbaar; bij een vergelijkbare groep gezond geboren kinderen werd het virus niet gevonden.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van een grootschalig onderzoek naar het verband tussen zika en microcefalie bij kinderen, een groeiachterstand van de hersenen.

De resultaten stonden vrijdag in The Lancet Infectious Diseases. De Braziliaanse artsen baseren zich in hun artikel op de analyse van 32 microcefalie-baby’s en 62 gezonde baby’s. Het onderzoek loopt nog, want uiteindelijk is de bedoeling dat het 200 kinderen met microcefalie en dubbel zoveel controles omvat.

Toch vonden de Brazilianen het belangrijk om nu alvast de eerste interim-analyse te publiceren, gezien het onverwacht sterke verband dat zij vonden.

„Een goede studie”, reageert viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam, die met haar groep ook onderzoek doet naar het zikavirus. „De associatie tussen zika en microcefalie is reëel, zoals wetenschappers eigenlijk allemaal wel dachten.” Zij ziet de vroege publicatie vooral als een signaal. „Dit is het moment om op te houden met de slepende discussie of zika nou wel microcefalie veroorzaakt.”

Omdat de studie nog niet is afgerond, moeten we echter nog wel voorzichtig zijn met de getallen, zegt Koopmans. „Het onderzoek is tot nu toe uitgevoerd in het gebied dat het zwaarst getroffen is door zika en in een periode met veel besmettingen. De vraag is in hoeverre je deze gegevens kunt extrapoleren naar een groter gebied of een heel land.”

Opvallend was dat 80 procent van de moeders van microcefalie-kinderen antistoffen tegen zika in het bloed had, maar óók 64 procent van de moeders van gezonde kinderen. Dat illustreert dat Recife zwaar getroffen is door de zika-epidemie die zich verbreidt door muggen. Maar het toont ook aan dat een infectie niet altijd leidt tot een groei-achterstand bij het kind. Wanneer de vrouwen in aanraking kwamen met het virus (voor of tijdens hun zwangerschap) is niet bekend.

Viroloog Koopmans bekijkt de cijfers ook van de andere kant: „Je kunt niet bij ieder kind dat geboren wordt met door zika veroorzaakte microcefalie het virus na de geboorte aantonen. Dat is wetenschappelijk van groot belang, vindt zij. Ook voor een heleboel andere studies.”