Zeker 34 kinderontvoeringen in de zomervakantie

Dat zijn er meer dan vorig jaar. De kinderen kwamen vooral in Spanje, Rusland en Turkije terecht.

Archiefbeeld. Het kind op de foto heeft niets te maken met het onderwerp.
Archiefbeeld. Het kind op de foto heeft niets te maken met het onderwerp. Foto Koen Suyk / ANP

Deze zomervakantie zijn vanuit Nederland zeker 34 kinderen ontvoerd. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). Dat zijn er negen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Waardoor die stijging te verklaren is, is volgens het Centrum moeilijk te zeggen. In de meeste gevallen worden de kinderen meegenomen door hun moeder.

Het Centrum IKO staat met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie ouders bij wier kind is meegenomen naar het buitenland. Ook houdt de organisatie bij hoeveel kinderen ontvoerd zijn en waar ze (vermoedelijk) verblijven. Deze zomer zijn vooral veel kinderen naar respectievelijk Spanje, Rusland en Turkije ontvoerd, zegt het Centrum.

Niet zomaar

“Uitzonderingen daargelaten, geloof ik niet dat een kind zomaar wordt ontvoerd”, zegt Centrum IKO-directeur Coşkun Çörüz. “Je ziet vaak dat het een internationaal, gemengd huwelijk is. Vaak zijn er al een tijdje signalen dat de partner die uit het buitenland naar Nederland komt en zich hier niet lekker voelt. Dat ze niet geïntegreerd zijn, geen baan hebben… Als daar dan bij komt dat bijvoorbeeld het huwelijk niet goed loopt, kunnen dat factoren zijn die een kindontvoering met zich mee brengen.”

Waarom het aantal ontvoerde kinderen deze zomer hoger was dan vorig jaar, weet Centrum IKO niet. Mogelijk is niet het aantal ontvoerde kinderen toegenomen, maar slechts het aantal meldingen. “Voor de zomer hebben we samen met de Koninklijke Marechaussee aandacht gevraagd voor kindontvoeringen. Die bekendheid kan er toe geleid hebben dat mensen ons eerder vinden”, zegt Çörüz. In 2015 werden volgens het Centrum minder kinderen ontvoerd dan in het jaar ervoor.

Veiligheid en Justitie zegt de cijfers niet te kunnen overschrijven, aangezien het aantal lopende zaken op jaarbasis wordt bijgehouden, en niet per zomer. Daarnaast betekent een melding bij het Centrum IKO niet dat ook de politie is ingeschakeld. “Vaak is er nog ruimte voor ouders om er met elkaar uit te komen.” laat een woordvoerder van V en J weten, “Het Centrum IKO is meer een voorportaal, wij worden ingeschakeld als er echt sprake is van kinderontvoering.”

Leerplicht

Volgens Çörüz leveren kindontvoeringen hun ouders niet alleen verdriet en zorgen over het welzijn van hun kind op, maar kan het ook tot problemen leiden met de leerplichtambtenaar. In de wet wordt namelijk wel een uitzondering van de plicht gemaakt voor kinderen die bijvoorbeeld ziek zijn, maar is niets geregeld voor kinderen die ontvoerd zijn. Het kan voorkomen dat de ouders zich ook nog voor het schoolverzuim van hun vermiste kind moeten verantwoorden.

Het Centrum IKO hoopt dat er in de leerplichtwet beter rekening gehouden wordt met kinderen die ontvoerd zijn. Ook laat Çörüz weten te hopen dat de mogelijkheden voor zogenoemde crossborder mediation worden uitgebreid, waardoor preventief kan worden opgetreden en er ontvoeringen voorkomen kunnen worden. Nu mag het Centrum alleen nog bemiddelen als het kind al in het buitenland is.