Miljoenennota: Financiën en CPB verschillen over tekort

De Miljoenennota, die in het bezit is van NRC, gaat uit van een tekort van 0,5 procent in 2017, terwijl het CPB 0,7 procent verwacht.

Foto ANP / Lex van Lieshout

Het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau verschillen van mening over het overheidstekort van volgend jaar. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1,4 miljard euro. In de Miljoenennota gaat Financiën uit van een tekort van 0,5 procent, terwijl de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB 0,7 procent verwacht.

Dit blijkt uit de Prinsjesdagstukken die vrijdagmiddag onder embargo naar de Tweede Kamerfracties zijn gestuurd en in het bezit zijn van NRC. Het kabinet moet in zijn economisch beleid uitgaan van de ramingen van het CPB. Maar Financiën kan wel rond inkomsten en uitgaven uitgaan van zijn eigen prognoses. Vooral op het vlak van belastingstinkomsten en sociale uitkeringen lopen de verwachtingen uiteen.

Economie trekt verder aan

Nederland staat er na de financiële crisis beter voor, maar de negatieve effecten van de crisis werken nog voor veel mensen door. De economie groeit komend jaar met 1,7 procent en niet met 1,6 procent, zoals vorige maand nog werd voorspeld. Er worden weer meer huizen verkocht en de uitvoer groeit harder dan de economie. Maar aan de andere kant is de werkloosheid nog relatief hoog en kunnen de migrantenstroom, de Brexit of de spanningen in Turkije hun weerslag op het economisch herstel hebben.

Dat is het dubbele beeld dat uit de Miljoenennota 2017 oprijst. Zowel de particuliere huishoudens als de overheid dragen bij aan de economische groei. Gezinnen gaan naar verwachting volgend jaar 1,8 procent meer uitgeven dan in 2016. De uitvoer stijgt zelfs sneller dan de economische groei, ondanks de lagere gasproductie en de Brexit. Volgens het kabinet zijn de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie nog lastig in te schatten. Het Centraal Planbureau schatte eerder dat de Brexit 0,4 procentpunt economische groei zou kosten. Op het vlak van de werkloosheid heeft het CPB de cijfers licht aangepast ten opzichte van vorige maand. Volgend jaar zitten 555.000 zonder werk en niet 560.000.

Lees ook: Kabinet Rutte II vindt toch miljarden op laatste begroting, een analyse over eerder gelekte Prinsjesdag-cijfers van RTL.

Extra uitgaven justitie, zorg en onderwijs

Al eerder was bekend geworden dat de economische groei en de hogere belastinginkomsten - in 2017 wordt 12,5 miljard euro meer verwacht – het kabinet meer financiële ruimte gaven. In totaal wordt 1,5 miljard euro uitgegeven aan onder meer justitie (450 miljoen), zorg (400 miljoen) en onderwijs (300 miljoen). Nog eens 1,1 miljard euro wordt gestoken in de verbetering van koopkracht voor mensen die hun bestedingsruimte zagen afnamen of stagneren.

inkomsten3

uitgaven2

Juist omdat er nog genoeg problemen zijn stelt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) dat het kabinet volgend jaar ,,gewoon verder werkt aan duurzame economische groei”. ,,De wereld wacht niet op verkiezingen”.