Opinie

Lezer Schrijft: wie betaalde die bijlage over Voorlinden?

De ombudsman

De krant wijdde een heel katern aan Museum Voorlinden. Een lezer wil weten wie dat betaalde.

Tot mijn verrassing was het gehele Cultureel Supplement op 30 augustus gewijd aan museum Voorlinden. Het waren stuk voor stuk goede artikelen, maar na lezing bleef bij mij de vraag hangen: is de krant hiervoor betaald?
Een paar dagen later kreeg de directeur van Voorlinden een column in uw krant. En weer iets later verscheen een betaalde bijlage over Voorlinden geschreven door medewerkers van het museum zelf. Eenzelfde constructie zag ik bij het dinosaurusverhaal van Naturalis in Leiden.
Betaalde bijlagen lijken me een uitstekend middel om benodigde middelen voor de journalistiek binnen te krijgen. Maar als die bijlagen gepaard gaan met afspraken waarbij ook de inhoud gestuurd wordt - al is het alleen in de keuze voor de onderwerpen - dan vind ik persoonlijk dat hier een grens wordt overschreden die de goede naam van de krant en haar journalisten compromitteert.

Damiaan Messing,
Nijmegen

Vragen naar ‘betaalde’ bijlagen komen vaker, ook al omdat voor lezers het onderscheid met redactionele bijlages niet altijd even helder blijkt. Redactionele bijlagen worden betaald uit het redactiebudget en soms uit speciaal voor die bijlage geworven advertenties (waarbij de adverteerder geen invloed heeft op de inhoud). Commerciële bijlagen worden betaald en ingevuld door derden, de redactie heeft er niets mee te maken. Op de voorpagina moet dat ook aangegeven staan. Ik schreef over dit onderwerp eerder hier en hier .

Over de aandacht voor Voorlinden viel zegt chef Kunst Paul Steenhuis:
“Er is geen sprake van dat onze eigen culturele bijlage over museum Voorlinde was gesponsord of gekocht of betaald door anderen.
Dat is allemaal uit eigen zak betaald. Wij maken onafhankelijke journalistieke keuzes en bedrijven onafhankelijke culturele journalistiek. Wij vonden het als cultuurredactie de moeite waard een bijlage te maken over museum Voorlinden om drie journalistieke redenen:
1. Voorlinden is een nieuw museum van een van Nederlands grootste particuliere kunstverzamelaars, Joop van Caldenborgh, met een uitzonderlijke privécollectie die hij deelt met het publiek.
2. Als museumdirecteur is daar aangetrokken Wim Pijbes, een van Nederlands succesvolste museumdirecteuren in de afgelopen decennia.
3. In Nederland (en de rest van de wereld) beginnen steeds meer verzamelaars een privémuseum; Voorlinden staat voor een trend.
De marketing rond de T Rex van museum Naturalis was voor ons aanleiding om zelf een stuk te maken voor onze cultuurbijlage.
Dat musea waarover wij al geschreven hebben, daarnaast zelf nog wensen betaalde bijlagen in onze krant te kopen, staat hen vrij (en bewijst trouwens dat zij onze journalistieke stukken over hen niet als reclame zien: die willen ze zelf in hun eigen betaalde bijlage maken).
Wij zijn als cultuurredactie niet op de hoogte welke musea of wie dan ook welke commerciële bijlages maken bij onze krant, en worden daardoor ook niet beïnvloed. We accepteren, anders dan in de vorm van advertenties, geen geld van personen of instanties waarover wij schrijven.
Dat musea en andere culturele instellingen graag bij ons ook hun eigen gesponsorde bijlagen publiceren, komt omdat onze lezers bovengemiddeld in cultuur geïnteresseerd zijn. Zij bereiken via NRC mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur.”