Kort geding

Ouders mogen De Roos geen ‘terroristenschool’ noemen

Ouders van ‘Gülenschool’ De Roos in Zaandam mogen de basisschool geen ‘terroristenschool’ noemen. Wie zich daar niet aan houdt, krijgt een dwangsom van 1.000 euro opgelegd, met een maximum van 10.000 euro per gedaagde. Dat heeft de rechter in Haarlem laten weten. De Roos spande een kort geding aan tegen vier moeders die de school in een kwaad daglicht stelden. Ze zouden andere ouders onder druk zetten om hun kind van school te halen. En ze noemden de school een terroristische organisatie. Eerder besloot de rechter dat de school en de ouders in gesprek moesten, maar dat leverde niets op. (NRC)