Klijnsma: meer tijd voor herstellen pensioenen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken (PvdA) laat onderzoeken of pensioenfondsen meer tijd kunnen krijgen voor financieel herstel om kortingen te voorkomen. Dat heeft Klijnsma gisteren toegezegd aan de Tweede Kamer.

Door de lage rente hebben veel fondsen te weinig vermogen om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Als hun dekkingsgraad (verhouding vermogen en verplichtingen) op 31 december te laag is, worden de pensioenen van werkenden en gepensioneerden gekort. Het zou waarschijnlijk gaan om enkele euro’s per maand, maar de korting kan miljoenen mensen treffen.

Sinds vorig jaar hebben pensioenfondsen maximaal tien jaar om financieel te herstellen en kortingen uit te smeren. Vorig jaar gold nog een overgangstermijn van twaalf jaar en voor dit jaar nog elf jaar. Een optie is dat de overgangstermijn van elf jaar tijdelijk verlengd blijft. Zo zouden fondsen minder hard in te hoeven grijpen. Klijnsma laat nu onderzoeken wat de effecten van een langere hersteltermijn zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor te hoge verwachtingen.

De dekkingsgraad van de twee grootste fondsen van Nederland, ABP en Zorg en Welzijn, zit op de kritische grens. ABP had eind augustus een dekkingsgraad van 90,6 procent en moet korten als deze eind dit jaar onder 90 procent zit. Zorg en Welzijn zat in augustus op 88,9 procent en moet onder de 87 procent gaan korten.