‘Instanties vragen patiënt vaak om inzage medisch dossier’

Als patiënten hun dossier bij de huisarts opvragen, is dat in meer dan de helft van de gevallen omdat een instantie daarom vraagt.

Foto Roel Visser / ANP

Gemeenten, verzekeraars en andere instanties vragen mensen vaak om hun gehele medische dossier bij de huisarts op te vragen en te overhandigen. Die conclusie trekt de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) vrijdag na een peiling onder 175 van haar pakweg elfduizend leden. Zo’n verzoek is volgens de vereniging verboden.

Van de ondervraagde artsen krijgt bijna zestig procent meerdere malen per jaar een patiënt op bezoek die vraagt om zijn dossier. Nog eens 24 procent krijgt zo’n verzoek één keer per jaar, aldus de koepelvereniging. In bijna 90 procent van de gevallen stemt de huisarts met dat verzoek in.

Veel van hen – ongeveer negen op de tien – vragen de patiënt echter wel waarom hij het medische dossier wil hebben. In meer dan de helft van de gevallen is dat omdat dit gevraagd wordt door instanties, aldus de LHV. Twee andere redenen zijn nieuwsgierigheid of het willen controleren van de correctheid, beide in 17 procent van de gevallen.

De grote schaal is ‘verrassend’

De enige manier waarop instanties inzicht kunnen krijgen is echter door zich direct tot een huisarts te wenden, zo stelt bestuurslid en huisarts Carin Littooij in een verklaring. Er moet dan wel sprake zijn van een “gerichte uitvraag”:

“De LHV hoort al langer dat instanties patiënten onder druk zetten om hun medisch dossier op te vragen. Maar dat het op deze schaal gebeurt, heeft ons onaangenaam verrast.”

Volgens Littooij weten veel patiënten weten niet welke rechten ze hebben als het aankomt op hun medisch dossier. Ze adviseert huisartsen daarom terughoudend te zijn en bij twijfel in gesprek te gaan. Daarbij mag “het recht van de patiënt op inzage” echter nooit genegeerd worden, aldus het LHV-bestuurslid.