In 2015 steeg de koopkracht van alle burgers, behalve van gepensioneerden

Werknemers profiteren
Werknemers profiteren

Nederlanders hadden vorig jaar meer te besteden dan een jaar ervoor. De koopkracht steeg in 2015 gemiddeld met 1,1 procent ten opzichte van 2014. Het is voor het tweede jaar op rij dat Nederlanders gemiddeld genomen meer kunnen kopen met hun geld, zo meldt statistiekbureau CBS.

De sterkste stijging was er voor werknemers. Die zagen hun koopkracht gemiddeld met 2,5 procent vooruitgaan. Belangrijkste redenen daarvoor zijn een toename van het cao-loon en een aantrekkende economie, waardoor de arbeidsmarkt verbeterde. Lang niet iedereen profiteerde daar echter van: hoewel de koopkracht voor de gehele groep gemiddeld toenam, kon circa 35 procent van de werknemers juist minder kopen met het geld dat ze ontving.

Eenzelfde spreiding is ook waar te nemen bij de zelfstandigen. Terwijl een deel van hen positieve uitschieters kende tot 14 procent, was er een even grote groep die er 11 procent op achteruit ging. Gemiddeld genomen steeg de koopkracht van zelfstandigen met 0,6 procent.

Daar tegenover staan de bijstandsontvangers die er gemiddeld meer op vooruit gingen: 1 procent. Arbeidsongeschikten zagen hun koopkracht met 0,4 procent stijgen.

Gepensioneerden hadden gemiddeld genomen te maken met een negatieve koopkrachtontwikkeling van 0,1 procent.

De koopkracht van deze groep lag vorig jaar op vrijwel hetzelfde niveau als in 2000. Dat komt volgens het CBS vooral doordat aanvullende pensioenen niet in alle gevallen geïndexeerd werden en er soms zelfs op gekort werd. (NRC)

Koopkracht pagina E7