Opinie

Bezuinigingen

Mooie praatjes, maar investeer vooral in geesteswetenschappen

In het warmlopen voor de verkiezingen is de geschiedenis opeens terug van weggeweest (NRC, 10-9). Sprekend over „de Nederlandse kernwaarden” noemen de fractievoorzitters als symbolen onder meer De Nachtwacht en, tot twee keer toe, het uit 1581 stammende Plakkaat van Verlatinghe. Over Nederlandse culturele waarden zoals onafhankelijkheid, vrijheid en vrijwaring van godsdienstvervolging zeggen ze: „Dat is de geschiedenis waaruit Nederland voortkomt”.

Deze geschiedenis betreft dus nadrukkelijk ook kunst- en cultuurgeschiedenis. In landen rondom ons is historisch besef veel normaler. Pechtold: „Nederland lijkt wel een land zonder geschiedenis.”

Dat laatste is niet helemaal juist – maar wel bijna. Met name geesteswetenschappen zijn onevenredig hard getroffen door het uitgebreide knippen en bezuinigen in de gelden voor hoger onderwijs en onderzoek de laatste jaren. De witte heren politici (afspiegeling, hoor) keken ernaar en bezuinigden lekker mee. Nu is het kennelijk weer opportuun te hechten aan „Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis”. Wat heet, de „geschiedenis waar Nederland uit voorkomt” en daaruit volgend normbesef mogen we „best meer uitdragen”. Mooie praatjes. Serveer er een flink pak boter bij. Zijn de Nederlandse (kunst- en cultuur)geschiedenis, taal en wortels werkelijk zo belangrijk? Draag dan de waardering uit door eens serieus te investeren in geesteswetenschappelijke kennis.