Afkeurend praten over de Zaanse jongens kan iedereen

logo_luxCommentaar

Het is vakantie en in de wijk Poelenburg te Zaandam voeren jongeren met cameraatjes een plaatselijk veel bekeken beeldguerrilla met de politie – het levert de Nederlandse taal het woord ‘treitervloggers’ op en het openbaar bestuur een stevig ordeprobleem. Ze worden voor aap gezet, althans zo lijkt het. De vloggers zenden immers alleen die ‘acties’ uit, die hún status verhogen.

Wat te doen – moet de politie gaan terugfilmen, oppakken, toespreken, bekeuren? Het lijkt de eerste keer dat het lokale fenomeen overlast/hangjeugd/zomervakantie dankzij nieuwe media voor extra toeloop en grotere spanningen zorgt. Poelenburg 2016, de geboorte van de YouTube-relletjes?

Lees ook: Zaans ‘tuig’ reageert vooral stress af, zeggen ze zelf

Politici, de premier voorop, gooien olie op het vuur door de Zaanse jongeren „tuig van de richel” te noemen. Daarmee is de polarisatie op gang en het borreltafelgesprek van politieke dekking voorzien. Als Rutte het zegt… Nederland is immers sterk verdeeld over de vraag wie ‘we’ zijn en welke normen en waarden daar bijhoren. Zich misdragende jongens met Turkse accenten blijken verkiezingsvoer; zie verder het VVD-programma onder ‘veiligheid’ en de concurrentie met de PVV, die op het thema overlast, jongeren, etniciteit al jaren iedere rechtsstatelijke norm uit het oog heeft verloren. De premier had zich verstandiger moeten uitlaten.

Een nazomerrel is geboren, met dank aan YouTube dat de aandacht exploiteert met advertenties en aldus de ‘treitervloggers’ financiert. Inmiddels staan de Zaanse agenten hun werk nu namens de hele natie voor de camera te doen. Die wordt dagelijks opgejut door politici die etnische groepen diskwalificeren of ze verzoeken „op te rotten”. Door dit gebrek aan matiging en wijsheid bij politici en het verzuim om het juridische kader of het sociaal perspectief te schetsen, is er nu nóg een probleem. Als de politiek de Zaanse kwestie zo stuitend vindt, wat gaat de overheid er dan aan doen? Dan wordt het al moeilijker – dit thema praat makkelijk, maar is niet zo snel op te lossen.

De Zaanse politie laat intussen een professionele aanpak zien. Meer dan reageren, als de incidenten er al zijn, kan ze ook niet. Rotterdam koos deze zomer voor een meer preventieve aanpak waarbij het in tien wijken de jeugd op de korrel neemt. De ouders mogen consequenties voor hun huurcontract verwachten als ze geen verantwoordelijkheid nemen. Opvoedcursussen, extra toezicht en wijkverboden moeten de jeugd in de ‘hotspots’ in toom houden. Voor de Zaanse ‘treitervloggers’ is het geen aantrekkelijk item – maar toch moet het daar van komen. Consequent, geduldig en nauwgezet bestuurlijk reageren, met maatregelen op maat.