Werkloosheid daalt opnieuw: nog 5,8 procent zonder werk

In augustus waren 521.000 mensen werkloos. Dat zijn er 20.000 minder dan in de maand ervoor.

Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

De werkloosheid is in augustus opnieuw gedaald, naar het laagste niveau sinds augustus 2012. In augustus waren 521.000 mensen werkloos, 5,8 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn er 20.000 minder dan in de maand ervoor. In juli was nog 6 procent van de beroepsbevolking ongewenst werkloos. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Hoewel de werkloosheid afneemt, is de de arbeidsmarkt nog ver verwijderd van het niveau van acht jaar geleden. In augustus 2008 werd met 3,6 procent de laagste werkloosheid van de afgelopen jaren gemeten. In februari 2014 piekte de werkloosheid met 7,9 procent van de beroepsbevolking.

Twitter avatar phvmulligen Peter H van Mulligen De #werkloosheid daalde in augustus met 20.000 tov juli en met 86.000 tov een jaar eerder. Dat is de snelste daling in meer dan 10 jaar

De werkloosheid is in augustus sterker gedaald dan in de maanden ervoor. In alle leeftijdscategorieën daalde de werkloosheid. Mensen die langdurig werkloos zijn, komen nog wel moeilijk aan een baan.

Vooral 45-plussers kwamen de afgelopen maanden vaker aan een baan, waardoor die groep afgelopen halfjaar goed was voor ruim de helft van de totale afname. Die positieve ontwikkeling volgt op een periode van twee jaar waarin de werkloosheid onder 45-plussers vrijwel ongewijzigd bleef.

Twee derde van de 12,8 miljoen Nederlanders tussen 15 en 75 jaar had vorige maand een betaalde baan. Dat aantal nam afgelopen halfjaar met 108.000 toe, tot 8,4 miljoen personen. De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan staan 521.000 personen te boek als werkloos. 3,8 miljoen Nederlanders zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In die laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

WW-uitkeringen

Ook het aantal WW-uitkeringen lag in augustus lager dan in voorgaande maanden. Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind augustus circa 427.000 uitkeringen, dat waren er 5.000 minder dan in juli.

Het UWV verstrekte tot en met augustus dit jaar 334 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 56.000 minder (-14,4 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers bleef de daling beperkt tot 8,2 procent.

    • Bas Tooms