Stadsdelen moeten miljoenen gaan bezuinigen – en zijn gefrustreerd

Financiën

Amsterdamse stadsdelen zijn boos over de bezuinigingen die het college heeft opgelegd. „Dit heeft vergaande consequenties voor de inwoners.”

Meerdere Amsterdamse stadsdelen reageren gefrustreerd op de door het college opgelegde bezuinigingen van in totaal 14 miljoen euro vanaf 2017. Dit „gaat pijn doen” (Nieuw-West), „heeft vergaande consequenties voor de inwoners” (Oost) en „een pijnlijke en schadelijke keuze” (Zuid) zijn enkele reacties. Vandaag dienen de zeven stadsdelen hun plannen in om tegemoet te komen aan de kortingen. Nieuw-West en Oost moeten 2,4 miljoen bezuinigen; West en Zuid 2,3 miljoen. Voor Centrum, Noord en Zuidoost gaat het om een bedrag van 1,6 miljoen euro.

Udo Kock (D66, Financiën) heeft dit geld nodig voor het onderhoud van gemeentelijk vastgoed, zoals sporthallen, garages en schoolgebouwen, legt zijn woordvoerder uit. Sinds 2015 wordt deze portefeuille beheerd door de centrale stad, in plaats van door de stadsdelen. De stadsdelen betaalden tot dat jaar „vanuit incidentele middelen” voor vastgoed, maar namen deze kostenpost niet vast op in hun begroting, zegt de woordvoerder. „Daardoor is het niet goed aan ons overgedragen.”

Daar is niet iedereen het mee eens. „Wij hebben ons vastgoed schoon aangeleverd”, reageerde Ivar Manuel, stadsdeelvoorzitter Oost, eerder in Het Parool.

Volgens stadsdeelvoorzitter Zuid Sebastiaan Capel (D66) zijn de bezuinigingen een „schadelijke” keuze. „We moeten stoppen met dingen waar we liever niet mee stoppen, omdat het bewoners en ondernemers raakt, zoals preventieve huisbezoeken en buurtactiviteiten en het inrichten van parken.” In Oost zou de schuldhulpverlening verdwijnen, in Nieuw-West de schooltuinen en kinderboerderij.

In oktober gaan de definitieve bezuinigingsvoorstellen naar de gemeenteraad.

    • Jonas Kooyman