Sociale huurwoning Statushouders verliezen voorrang

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de voorrang van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op een sociale huurwoning schrappen. De PvdA steunt het voorstel volgens Kamerlid Albert de Vries omdat hij met de VVD overeenstemming bereikte over maatregelen om het aantal sociale woningen op korte termijn te vergroten. Vorig jaar presenteerde de VVD een plan om 100.000 woningen bij te bouwen. In de praktijk verandert er weinig, zeggen PvdA, SP en D66. De PvdA’er spreekt over „symboolwetgeving”. De voorrang verdwijnt, maar gemeenten blijven de verplichting houden om statushouders te huisvesten. (NRC)

    • Jos Verlaan