Persoonsgegevens

Opnieuw datalekken

Bij de gemeente Rotterdam hebben zich sinds augustus drie datalekken voorgedaan waardoor de persoonsgegevens van 2.501 Rotterdammers op straat belandden. Dit was het gevolg van verlies en diefstal van zakelijke smartphones van personeel van de Juridische Dienst en de clusters Werk & Inkomen en Maatschappelijke Ontwikkeling. Tot nu toe waren er dit jaar 19 datalekken.

    • Caspar Naber