film

Starred Up Canvas, 22.35-0.15u.

(David Mackenzie, 2013). Beklemmende gevangenisfilm speelt met genreconventies. Eric is een negentienjarige delinquent, een brok agressie. Als hij wordt overgeplaatst (‘starred up’ in jargon) wordt Eric met maar liefst drie van gezagsfiguren geconfronteerd.