Echt álle groene plekjes worden nu volgebouwd

Woningbouw

Het plan om binnen negen jaar 50.000 tot 60.000 nieuwe huizen te bouwen, ‘Koers 2025’, leidt tot steeds meer onrust. Het groen in de stad wordt bedreigd.

Actiekaarten voor een groener Amsterdam, vorige week gelanceerd door twee tuinders van Amstelglorie.
Actiekaarten voor een groener Amsterdam, vorige week gelanceerd door twee tuinders van Amstelglorie.

De tuinders van tuinpark Amstelglorie aan de Amstel dragen hoeden met rietpluimen en ander groen erin. Tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen woensdag komt het lot van Amstelglorie en tal van andere groenvoorzieningen in de stad ter sprake. Het college en de raad debatteren over het ambitieuze Koers 2025, het plan om in Amsterdam binnen negen jaar 50.000 tot 60.000 nieuwe woningen te bouwen.

Tal van locaties zijn daartoe aangewezen, waaronder Amstelglorie. Ook Tuinpark Sloterdijkermeer verzet zich tegen de „bouwwoede” van de gemeente – aan het Westerpark, bij het voormalige ING-terrein, moet een torenflat verrijzen.

Bijna twee uur vergaderde de raad over Koersplan 2025. Raadslid Jorrit Nuijens (GroenLinks) kreeg applaus van de publieke tribune na zijn vraag of „er een grens is aan de groei die je als stad wilt nastreven.” De verregaande bouwplannen lijken op self-fulfilling prophecy. Volgens hem beschikt de stad over voldoende mogelijkheden aan de opdracht tot nieuwbouw te voldoen, alleen is dat niet goed onderzocht. Volgens de gemeente krijgt de stad er jaarlijks gemiddeld 11.000 inwoners bij. Om de nood te lenigen vereist deze toename een verhoging van het woningaanbod, zowel in de sociale huur als in het duurdere segment.

De vergadering verliep zakelijk. Uiteindelijk nam het college van B en W twaalf moties aan, verzocht door D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Zij stellen dat Amsterdam op een wel heel makkelijke manier aan haar bouwopgave voldoet, door simpelweg het groen op te offeren. Sloop en verplaatsen van bedrijventerreinen is een kostbaarder aangelegenheid.

Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken) gaf aan dat het college „niet wil bouwen in de hoofdgroenstructuur, tenzij daar hele dringende redenen voor zijn”. Dat neemt echter niet weg dat Amstelglorie nog steeds „onderzoekslocatie” blijft, ondanks het protest van de tuinders en de 10.000 handtekeningen die zij verzamelden. Ook verdedigde Van der Burg zich met de opmerking dat er „groen bijkomt, bijvoorbeeld een park op een overkapping over de A10.” Van der Burg noemt het „logisch dat er bij een stijgend aantal bewoners minder vierkante meter per bewoner overblijft.”

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) vatte het debat samen met de woorden dat er tijdens „elke raadsvergadering meer groen verloren gaat”. Daar is iets voor te zeggen: in haar Structuurvisie Amsterdam (2011) beloofde de gemeente dat het groen in de stad behouden blijft.

Volgens Jeroen van der Spek, vicevoorzitter van Amstelglorie, „beweegt de raad zich in de goede richting”. Zij heeft het college van B&W bijgestuurd en gevraagd de groene bouwlocaties opnieuw te onderzoeken. „Het groen heeft weliswaar een beschermde status”, aldus Van der Spek, „maar er zijn tal van mechanismen die dat bedreigen.”

In een uitdijende stad en een groeiende verstedelijkte omgeving is het belang van groenvoorzieningen niet te onderschatten. Dat heeft de raad ingezien. Toegezegd onderzoek en beloofde heroverweging bieden echter geen garantie dat het groen nu ook de verlangde bescherming krijgt. Zover is de raadsvergadering over Koers 2025 niet gekomen.