Duizenden donoren haken af om donorwet

Donorregister

Omdat ze het niet eens zijn met het verplichte karakter van het mogelijke nieuwe registratiesysteem, willen veel donoren niet meer.

Na het aannemen van de nieuwe donorwet deze week door de Tweede Kamer hebben 4.495 mensen besloten hun organen na overlijden niet meer beschikbaar te stellen. Voor de wetswijziging hadden zij aangegeven wel donor te willen zijn. Dat blijkt uit cijfers van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Een initiatiefwetsvoorstel van D66 werd dinsdagmiddag op het nippertje aangenomen door de Tweede Kamer met 75 stemmen voor en 74 stemmen tegen. Nu nog moeten Nederlanders zich actief registreren als donor, straks zal iedereen potentieel donor zijn, zolang daar niet actief bezwaar tegen is gemaakt. Van een ‘nee, tenzij’-systeem, gaat Nederland naar ‘ja, tenzij’. De Eerste Kamer moet ook nog stemmen over de wet.

De wet leidde tot een controverse met als gevolg dat veel mensen nu bewust de keuze maken om geen donor te zijn. Uit de cijfers van het CIBG blijkt dat 18.890 mensen hebben ingevuld geen toestemming te geven voor het doneren van hun organen na overlijden.

Een vrouw (56), die zegt al sinds haar vijftiende orgaandonor te zijn, is één van de 4.495 mensen die hun toestemming hebben ingetrokken. Ze gaf bloed, stond beenmerg af en doneerde een nier aan een onbekende. Maar nu na 41 jaar zegt de vrouw, die niet met haar naam in de krant wil, heeft zij haar donorcodicil verscheurd en weggegooid. „Iedereen heeft de beschikking over zijn eigen lichaam en niet de staat.”

Daarom schreef ze zichzelf uit, net als haar moeder. „Ze mogen in principe alles van me hebben maar niet op deze manier.” En dat is ook niet de manier waarop de vrouw een orgaan wil krijgen, mocht dat nodig zijn. „Degene van wie ik dan een orgaan zou krijgen, is daar dan ook toe verplicht. Zo werkt het niet.” Op het moment dat de Eerste Kamer ‘nee’ zegt tegen de wet, meldt de vrouw zich weer aan: „En mijn moeder ook, maar voor nu is het oprotten en klaar.”

Uit de nieuwe registraties blijkt dat 1.626 mensen wel toestemming hebben gegeven om donor te zijn. Ook hebben 1.205 mensen aangegeven donor te willen zijn met een donatiebeperking. Nog eens 2.644 hebben een verandering aangebracht in hun donorcodicil en aangegeven dat ze wel toestemming geven. De website van het Donorregister was donderdag sinds begin van de avond moeilijk te bereiken.