Duitsers vaker aan het werk in Nederland dan andersom

In totaal reisden er 14.000 Duitsers naar Nederland, tegenover 5.700 Nederlandse pendelaars naar Duitsland.

Foto Lex van Lieshout/ ANP

Duitsers kiezen veel vaker voor een baan over de grens dan Nederlanders dat doen in Duitsland. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het aantal grenspendelaars in 2014.

In totaal reisden er 14.000 Duitsers naar Nederland, tegenover 5.700 Nederlandse pendelaars naar Duitsland.

In totaal dertigduizend ‘Duitse’ grenspendelaars

Het aantal pendelaars van Duitsland naar Nederland neemt nog verder toe wanneer ook Nederlanders die in Duitsland wonen worden meegerekend. Dat zijn 16.000 mensen wat neerkomt op een totaal van dertigduizend grenspendelaars met een baan in Nederland. Zij zijn in Duitsland gaan wonen vanwege de aantrekkelijke woningmarkt of persoonlijke omstandigheden en kiezen ervoor om in Nederland te blijven werken.

Onder de omgekeerde pendelstroom zijn er 3.000 Duitsers die in Nederland wonen, maar in Duitsland werken.

‘Landsgrens nog altijd grote barrière voor vinden baan’

Het is onduidelijk waarom minder Nederlanders ervoor kiezen om te werken in Duitsland dan andersom. Mogelijke verklaringen zijn volgens het PBL en het CBS de “wat lagere lonen, de andere werkcultuur en de ervaren rompslomp bij diploma-erkenning in Duitsland”.

Volgens de onderzoeksbureaus fungeert de landsgrens nog altijd als een grote barrière bij het vinden van een baan voor werknemers in de grensregio’s. Ten opzichte van 2012 hebben iets meer Nederlanders een baan in Duitsland, maar werkten minder Duitsers in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders, in tegenstelling tot Duitsers, migratie even aantrekkelijk vinden als heen-en-weer reizen voor werk. In 2014 is het aantal Nederlanders dat in de Duitse grensstreek woont én werkt (6.000) vergelijkbaar met het aantal Nederlandse grenspendelaars (5.700). Van alle Duitsers die werkzaam zijn in de Nederlandse grensstreek woont slechts een derde in Nederland.

Van bijstand naar baan in Duitsland

Om werklozen in de grensstreek aan een baan te helpen is sinds kort een grensoverschrijdende samenwerking gestart van investeerders en de lokale overheid. Gemeente Enschede doet mee aan een pilot om in de komende tweeënhalf jaar minimaal 138 mensen in de bijstand over de grens aan technisch werk te helpen.

Lees ook: Van bijstand naar baan in Duitsland