4.495 mensen trekken donorregistratie in

Deze groep was eerst wel donor, maar heeft na de wetswijziging aangegeven dit niet meer te willen zijn.

Een initiatiefwetsvoorstel van D66 werd dinsdagmiddag op het nippertje aangenomen door de Tweede Kamer met 75 stemmen voor en 74 stemmen tegen.
Een initiatiefwetsvoorstel van D66 werd dinsdagmiddag op het nippertje aangenomen door de Tweede Kamer met 75 stemmen voor en 74 stemmen tegen. Foto Frank van Beek / ANP

Na het aannemen van de nieuwe donorwet deze week door de Tweede Kamer hebben 4.495 mensen besloten hun organen na overlijden niet meer beschikbaar te stellen. Voor de wetswijziging hadden zij aangegeven wel donor te willen zijn. Dat blijkt uit cijfers van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Een initiatiefwetsvoorstel van D66 werd dinsdagmiddag op het nippertje aangenomen door de Tweede Kamer met 75 stemmen voor en 74 stemmen tegen. Nu nog moeten Nederlanders zich actief registreren als donor, straks zal iedereen potentieel donor zijn, zolang daar niet actief bezwaar tegen is gemaakt. Van een ‘nee, tenzij’-systeem, gaat Nederland naar ‘ja, tenzij’. De Eerste Kamer moet ook nog stemmen over de wet.

Het aangenomen wetsvoorstel leidde tot nogal wat discussie met als gevolg dat mensen nu bewust de keuze maken om geen donor te zijn. Uit de cijfers van het CIBG blijkt dat 18.890 mensen hebben ingevuld geen toestemming te geven voor het doneren van hun organen na overlijden.

‘Niet op deze manier’

Een vrouw (56) die al sinds haar 15de orgaandonor was, is één van de 4.495 mensen die na het aannemen van de nieuwe donorwet geen donor meer wil zijn. Ze gaf bloed, stond beenmerg af en doneerde een nier aan een onbekende. Maar dat is nu klaar. Na 41 jaar heeft de vrouw, die niet met naam genoemd wil worden “omdat orgaandonatie op basis van anonimiteit is”, haar donorcodicil verscheurd en weggegooid.

“Iedereen heeft de beschikking over zijn eigen lichaam en niet de staat.”

Daarom schreef ze zichzelf uit, net als haar moeder. “Ze mogen in principe alles van me hebben maar niet op deze manier.” En dat is ook niet de manier waarop de vrouw een orgaan wil krijgen, mocht dat nodig zijn. “Degene van wie ik dan een orgaan zou krijgen, is daar dan ook toe verplicht. Zo werkt het niet.” Op het moment dat de Eerste Kamer nee zegt tegen de wet, meldt de vrouw zich weer aan:

“En mijn moeder ook, maar voor nu is het oprotten en klaar.”

Donatiebeperking

Uit de nieuwe registraties blijkt dat 1.626 mensen wel toestemming hebben gegeven om donor te zijn. Ook hebben 1.205 mensen aangegeven donor te willen zijn met een donatiebeperking. Nog eens 2.644 hebben een verandering aangebracht in hun donorcodicil en aangegeven dat ze wel toestemming geven. De website van het donorregister is sinds begin van de avond al moeilijk te bereiken.

Lees ook: Is de patiënt wel geholpen met een nieuwe donorwet?

In Nederland staan momenteel 5.933.742 mensen in het donorregister. Bijna de helft daarvan geeft aan te willen doneren. 1,5 miljoen mensen geeft aan geen organen af te willen staan. De rest van de mensen die in het donorregister staan, stellen voorwaarden aan orgaandonatie.