Recycling

Kabinet wil binnen een jaar een ‘grondstoffenakkoord’ met bedrijven

Afval bestaat niet. Dat moet in 2050, als het aan het kabinet ligt, werkelijkheid zijn. De economie moet dan vooral draaien op hergebruikte grondstoffen. Dat schrijven staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA) en minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) in de brief Rijksbrede programma Circulaire Economie. Het kabinet wil nog voor volgend jaar zomer een ‘grondstoffenakkoord’ sluiten met bedrijven en andere relevante partners. Bedoeling is dat in 2030 het gebruik van grondstoffen als olie, gas en metalen met de helft is teruggedrongen. Ook de „deeleconomie moet extra impulsen krijgen, zoals autodelen”.

Volgens het kabinet kan een volwaardige circulaire economie een jaarlijkse extra omzet genereren van 7,3 miljard euro. Daar zijn 54.000 banen mee gemoeid. Grotere efficiency bij het gebruik van grondstoffen kan de jaarlijkse CO2-productie met 10 procent verminderen.

De investeringsrisico’s die het bedrijfsleven loopt bij de ombouw naar die circulaire economie wil het kabinet ondervangen door fiscale stimulering, subsidies en heffingen. Die ‘marktprikkels’ worden onder meer getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en de gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarnaast zijn er Europese fondsen beschikbaar om dergelijke innovaties en investeringen te financieren.