Rapport Nationaal Rapporteur

‘Rechters moeten straffen in ontuchtzaken beter uitleggen’

Rechters moeten beter uitleggen hoe ze tot hun straffen komen in ontuchtzaken met kinderen. Dat concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen Corinne Dettmeijer in een woensdag verschenen rapport. Ook moet er meer lijn komen in de straffen die worden opgelegd, vindt de rapporteur, en moet er meer gebruik gemaakt worden van de wettelijke mogelijkheden om zwaarder te straffen. Nu krijgt 43 procent van de veroordeelden geen gevangenisstraf.

In het rapport wordt gepleit voor een „landelijk kader”. (NRC)