Piloten willen uitspraak, geen overleg met KLM

Pensioenconflict

Piloten stonden dinsdag bij de rechter tegenover hun werkgever KLM vanwege een pensioenconflict. Bemiddeling was geen optie.

Een poging van de rechter om KLM en pilotenvakbond VNV via mediation bij elkaar te brengen, is mislukt. De VNV wil niet verder onderhandelen over een nieuw pensioenakkoord voordat KLM de opzegging van de pensioenovereenkomst met de piloten intrekt. „Praten in deze situatie is het accepteren van een sociale partner die eenzijdig de spelregels wijzigt”, aldus de advocaat van de VNV. De uitspraak, die mogelijk gevolgen heeft voor andere bedrijven, wordt verwacht op dinsdag 27 september.

Dinsdag diende het kort geding dat de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft aangespannen tegen werkgever KLM over opzegging van de pensioenovereenkomst per 1 december.

Volgens KLM kan het bedrijf de bijstortregeling voor indexatie van de pensioenregeling niet uitvoeren. De lage rentestand en veranderde regels van De Nederlandsche Bank zouden KLM verplichten tot een bijstorting in het pensioenfonds van 600 miljoen euro. Zo’n storting brengt volgens KLM de bedrijfsvoering in gevaar. Omdat het niet is gelukt om met de VNV afspraken te maken over aanpassing van de pensioenregeling, zegt KLM de overeenkomst op.

Pensioen van 10.000 bruto

Volgens de VNV gaat het niet om 600 maar 115 miljoen euro, en is het nog niet zeker of er wel moet worden bijgestort. De piloten zien de bijstorting als een nevenkwestie. Zij willen vooral dat KLM de afspraak over indexatie van de pensioenen nakomt, zodat zij een welvaartsvast pensioen behouden, gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging. Zij verzetten zich tegen de eenzijdige opzegging, en de korte termijn daarvan. Het door de KLM-advocaat genoemde pilotenpensioen van 10.000 euro bruto per maand werd door bij de rechtszaak aanwezige gepensioneerde vliegers betwist.

Beide partijen gingen bij het kort geding in op de moeizame onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord. Ze verweten elkaar dat ze het afgelopen jaar te weinig initiatief hebben getoond om tot een oplossing te komen. De VNV noemt de opzegging „zonder geldige reden, prematuur en onrechtmatig”. KLM vindt dat de VNV de opzegging zelf heeft uitgelokt door niet akkoord te willen gaan met alternatieve voorstellen van KLM.

De rechter liet echter weten dat de zaak vooral draait om de vraag of het pensioenprotocol (het STROT-akkoord uit 2001, bijgesteld in 2007) deel uitmaakt van de cao of niet. Als dat zo is, is opzegging zeer lastig. Als dat niet zo is, is opzegging mogelijk, blijkt uit eerdere uitspraken van de Hoge Raad. Er moet dan sprake zijn van „voldoende zwaarwegende grond”, een redelijke opzegtermijn en een schadevergoeding.

KLM is verwikkeld in verschillende conflicten met het personeel. De vakbond voor cabinepersoneel, VNC, heeft KLM ook voor de rechter gedaagd vanwege een pensioenconflict. Die zaak dient op 5 oktober. Het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM maakt naar verwachting later deze week bekend dat ook het fonds KLM voor de rechter daagt. Hierbij gaat het om de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst tussen KLM en het pensioenfonds. Na een rechtszaak tegen de FNV over het recht om te staken bereikte KLM vorige week een cao-akkoord voor het grondpersoneel. Andere bonden zijn echter niet gelukkig met dat akkoord en hebben de onderhandelingen heropend.