Kabinet: in 2050 geen afval meer

Afval bestaat niet. Die stelling moet in 2050, als het aan het kabinet ligt, werkelijkheid zijn. De economie moet dan vooral draaien op hergebruikte grondstoffen. Dat schrijven staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA) en minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) in de brief over het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

Het kabinet wil nog voor volgend jaar zomer een ‘grondstoffenakkoord’ sluiten met bedrijven en andere relevante partners. Bedoeling is dat in 2030 het gebruik van grondstoffen als olie, gas en metalen met de helft is teruggedrongen. Ook de „deeleconomie moet extra impulsen krijgen, zoals autodelen of het onderling verhuren van gereedschap”.

Volgens het kabinet kan een volwaardige circulaire economie een jaarlijkse extra omzet genereren van 7,3 miljard euro.

De investeringsrisico’s die het bedrijfsleven daarbij loopt, wil het kabinet ondervangen door fiscale stimulering, subsidies en heffingen. Die ‘marktprikkels’ worden onder meer getoetst op uitvoerbaarheid en gevolgen voor de werkgelegenheid.

    • Jos Verlaan