Is diplomaat en wegpiraat te stoppen?

Debat van de dag

Fout parkerende en scheurende diplomaten. De Tweede Kamer wil actie.

Pak ze dan, pak ze dan

Deze woensdagavond zal buitenland in de Tweede Kamer even heel erg binnenland zijn. Twee uur is er uitgetrokken voor de buitenlandwoordvoerders in de Tweede Kamer om met de ministers Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) en Van der Steur (Justitie, VVD) te debatteren over buitenlandse diplomaten die zich in Nederland misdragen.

De misdragingen zijn bijna allemaal te scharen onder de categorie verkeersovertredingen. Auto’s met een CD-nummerplaat – CD staat voor Corps Diplomatique – willen nog weleens verkeerd geparkeerd staan of de maximumsnelheid negeren. Boetes? Betalen de diplomaten niet, of vaak niet. Zo gaat het al jarenlang.

Als je kan

En tegenwoordig hoeven ze ook helemaal niet te betalen, sinds het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2014 de uitspraak deed dat aan personen met een zogeheten „diplomatieke immuniteit” geen boetes mogen worden opgelegd. Het beboeten van diplomaten is namelijk in strijd met het Verdrag van Wenen, waarin de immuniteit of onschendbaarheid van diplomaten is geregeld. Dus moest het kabinet iets anders verzinnen om boos te kunnen zijn op „geprivilegieerden” die zich niet aan de Nederlandse verkeerswetten houden.

Je kan ze toch niet pakken

De oplossing dacht het kabinet te hebben gevonden met een zogeheten notificatiebrief. Daarin zouden diplomatieke verkeerszondaars worden gewezen op hun fout. Plus daarbij de hoogte van de boete die ‘gewone’ burgers daarvoor krijgen. Vervolgens zou de diplomaat worden uitgenodigd een soortgelijk bedrag over te maken. Een namaakboete als het ware.

Maar dan is er de uitvoering. Die is „complex”, schreven de ministers Koenders en Van der Steur aan de Tweede Kamer. Er moet zelfs een nieuw IT-systeem voor worden opgezet. En dan zijn er nog tal van andere vragen. Wegen de financiële consequenties wel op tegen het te verwachten nut, vroegen zij zich af. Het lijkt duidelijk: dit wordt niets.

    • Mark Kranenburg