Rekenkamer EU was in 2007 tegen toetreding Bulgarije, Roemenië

EU-uitbreiding

Naar nu blijkt heeft de Europese Rekenkamer kort van tevoren geprotesteerd tegen de EU-toetreding van Bulgarije en Roemenië in 2007.

De Europese Rekenkamer was tegen de EU-toetreding van Bulgarije en Roemenië in januari 2007, omdat de landen niet klaar waren om te ontvangen subsidiegelden correct te besteden. Dat bleek maandag bij de presentatie van een rapport van de rekenkamer over de wijze waarop pre-toetredingsgeld in de westelijke Balkan wordt besteed.

Een half jaar voor de toetreding, in juli 2006, rapporteerde de rekenkamer dat Bulgarije en Roemenië meer tijd nodig hadden om zich op de toetreding voor te bereiden. Toenmalig europarlementariër Szabolcs Fazakas, destijds voorzitter van de begrotingscontrolecommissie, verklaarde maandag volgens de website Euractiv dat hij daarop naar de toenmalige eurocommissaris voor Uitbreiding Olli Rehn is gestapt.

Rehn reageerde afwijzend. „Sorry, het is te laat, mijn handen zijn gebonden, het politieke besluit om Bulgarije en Roemenië op 1 januari te laten toetreden is al genomen door de lidstaten, op advies van de Europese Commissie”, zou hij hebben gezegd. Volgens Fazakas, nu lid van de rekenkamer, ontstond ook zo’n situatie bij de toetreding van Kroatië in 2013.

Dat is opmerkelijk, want na de toetreding van Bulgarije en Roemenië werd in de EU alom erkend dat hun toetreding te vroeg was gekomen.

Volgens Fazakas worden landenrapporten van de rekenkamer voortaan twee jaar voor de geplande toetreding gepubliceerd, zodat er voldoende tijd is om die eventueel uit te stellen. Eerder verklaarde voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie dat er tot 2020 geen nieuwe landen zullen toetreden, omdat de EU ‘uitbreidingsmoe’ zou zijn.

Westelijke Balkanlanden als Albanië, Bosnië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië hopen op termijn ook toe te treden tot de EU. De Europese Rekenkamer bespeurt in meerdere van deze landen voorlopig een „gebrek aan politieke wil om instellingen te hervormen”. (NRC)