middenklasse

Eerste stijging inkomens Amerikanen sinds de crisis

Voor het eerst sinds de crisis zijn de inkomens van Amerikaanse huishoudens omhoog gegaan. In 2015 steeg het mediane inkomen van huishoudens met ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo maakte het Amerikaanse bureau voor de statistiek, dinsdag bekend. Het mediane inkomen (het middelste van alle inkomens) geldt als belangrijke graadmeter van de welvaart van de Amerikaanse bevolking. Het mediane inkomen ligt nu op 56.500 dollar, ongeveer even hoog als voor de crisis. In de huidige verkiezingscampagne is vermeende verarming van de middenklasse een belangrijk thema. Maar de middenklasse lijkt er nu weer op vooruit te gaan. Het percentage armen in de VS daalde van 14,8 in 2014 naar 13,5 procent in 2015. (Reuters)