Beste film Coen van Zwol: Her

Geen film raakt zo accuraat en slim de troostrijke vervreemding van internet en sociale media als Spike Jonzes Her, de film die ze ongetwijfeld over een eeuw tonen als het over de huidige tijdgeest gaat. In deze door Hoyte van Hoytema in fraai valiumpalet gefilmde sf-fabel bevinden wij ons in de nabije, zowel milde als vervreemde toekomst. Theodore, depressief over het verpieteren van zijn relatie, denkt de liefde van zijn leven te hebben gevonden in zijn besturingssysteem, uitgerust met de hese keelstem van Scarlett Johansson. De stem die Theordore wil horen: het systeem is er om in al zijn behoeftes te voorzien. Maar krijgt zo’n empatisch, lerend systeem niet eigen behoeftes? In Her komt van alles samen: kunstmatige intelligentie en virtualiteit, nabijheid en vervreemding in sociale media, narcisme en de realiteit à la carte, met masturbatie als uiting van tederheid. Een visionaire, mogelijk profetische film.

    • Coen van Zwol