arbeidsmarkt

Bijna helft zwangeren wordt gediscrimineerd

Zwangere vrouwen en jonge moeders hebben nog steeds veel last van discriminatie op het werk. Toch dienen ze zelden een klacht in tegen hun werkgever of bij een vakbond. Dat blijkt uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, uitgevoerd door TNS NIPO. Duizend vrouwen die zwanger waren in de periode van maart 2012 tot maart 2016 deden mee met het onderzoek. 43 procent van hen liet weten last te hebben van zwangerschapsdiscriminatie. Dat is ongeveer hetzelfde als vier jaar geleden. Het gaat hier onder meer om vrouwen die tijdens hun zwangerschap op het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen die niet doorging of werd gewijzigd, of een contract dat niet werd verlengd wegens de zwangerschap. Verder gaf een op de tien vrouwen aan dat ze door hun zwangerschap een promotie, salarisverhoging of opleiding zijn misgelopen. Anderen werden tijdens een sollicitatieprocedure expliciet afgewezen vanwege zwangerschap, moederschap of een kinderwens. Het College voor de Rechten van de Mens wil dat de overheid met een gericht actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie komt. (NRC)