2,48 procent uitstoot

Brazilië ratificeert klimaatakkoord van Parijs

De Braziliaanse regering heeft maandag het internationale klimaatakkoord, dat in december werd gesloten in Parijs, geratificeerd. Het land is verantwoordelijk voor 2,48 procent van de uitstoot van broeikasgassen en het is daarmee, na de VS en China, de grootste ‘klimaatvervuiler’ die Parijs heeft goedgekeurd. De ratificatie is belangrijk omdat het pas geldt als ten minste 55 landen, samen verantwoordelijk voor 55 procent van de uitstoot, het hebben geratificeerd. (NRC)