Zwangere vrouwen ondervinden veel discriminatie op werkvloer

Bijna de helft van de geënquêteerde vrouwen wordt gediscrimineerd, dat is ongeveer gelijk aan vier jaar geleden.

Foto Rick Nederstigt/ ANP

Zwangere vrouwen en jonge moeders hebben nog steeds veel last van discriminatie op het werk. Toch dienen ze zelden een klacht in tegen hun werkgever of een vakbond. Dat blijkt uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens.

Duizend vrouwen die zwanger waren in de periode maart 2012 en maart 2016 deden mee met het onderzoek, een respons van 50 procent.

Bijna de helft van de zwangere vrouwen gediscrimineerd

In totaal liet 43 procent van de geënquêteerde vrouwen weten dat ze last hebben van een zwangerschapsdiscriminatie. Dat is ongeveer gelijk aan vier jaar geleden. Toen gaf 45 procent aan dat ze discriminatie ondervinden op de werkvloer.

Van de vrouwen die tijdens hun zwangerschap op het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen gaf ongeveer een derde aan dat het contract niet doorging of werd gewijzigd. Van de vrouwen met een aflopend contract gaf 44 procent aan dat dit vermoedelijk niet werd verlengd wegens zwangerschap.

Verder gaf een op de tien vrouwen aan dat ze door hun zwangerschap een promotie, salarisverhoging of opleiding zijn misgelopen. 11 procent van de vrouwen werd tijdens een sollicitatieprocedure expliciet afgewezen vanwege zwangerschap, moederschap of een kinderwens.

Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, vindt het erg jammer dat veel zwangere vrouwen nog steeds worden gediscrimineerd.

“Helaas is er geen verbetering opgetreden inzake deze hardnekkige vorm van discriminatie, die de baanzekerheid van vrouwen ondermijnt en een groot maatschappelijk probleem vormt”.

Het College voor de Rechten van de Mens wil dat de overheid met een gericht actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie komt.

Lage bereidheid om klachten in te dienen

Uit het onderzoek blijkt verder dat weinig vrouwen bereid zijn om een klacht in te dienen tegen hun werkgever. Slechts een op de zeven vrouwen was hiertoe bereid. Dat is bijna een halvering ten opzichte van het onderzoek uit 2012. Belangrijkste reden om de discriminatie aan te kaarten is de verwachtiging dat “dit toch niets uithaalt”.

Niettemin is in de afgelopen vijf jaar het aantal meldingen bij het College van de Rechten van de Mens wel toegenomen. Van gemiddeld 15 per jaar in de periode 2007 tot 2010 naar jaarlijks 44 in de periode 2011 tot 2015. Volgens het College hangt dit waarschijnlijk samen met oproepen om zwangerschapsdiscriminatie te melden.