PvdA en GroenLinks sturen Klimaatwet naar Kamer

Linkse partijen hopen dat voorstel nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart behandeld kan worden.

PvdA-leider Diederik Samsom en GroenLinks-leider Jesse Klaver vorige week in de Tweede Kamer.
PvdA-leider Diederik Samsom en GroenLinks-leider Jesse Klaver vorige week in de Tweede Kamer. Foto ANP / Bart Maat

PvdA en GroenLinks hebben vandaag hun vorig jaar november aangekondigde Klimaatwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In de wet wordt geregeld dat het Nederlandse klimaatbeleid jaarlijks afrekenbare doelstellingen krijgt, waarover betrokken ministeries in aparte ‘milieubegrotingen’ verantwoording moeten afleggen. De minister-president krijgt daarin een coördinerende rol.

Zo moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 minimaal 95 procent gereduceerd zijn ten opzichte van 1990 en moet het energiegebruik in 2050 100 procent duurzaam zijn.

Het is volgens een woordvoerder van GroenLinks de bedoeling dat het wetsvoorstel nog deze kabinetsperiode wordt behandeld in de Tweede Kamer, hoewel het „er om zal spannen of dat voor de verkiezingen gaat lukken”.

Partijen vinden afspraken ‘Parijs’ niet genoeg

PvdA en GroenLinks willen verder gaan dan in Europa is afgesproken omdat de maatregelen die zijn afgesproken tijdens de Klimaattop in Parijs volgens hen onvoldoende zijn. Bovendien, zo schrijven de initiatiefnemers in de memorie van toelichting bij de wet, heeft ook De Nederlandsche Bank geconstateerd dat Nederland nog steeds te afhankelijk is van fossiele brandstof en daarbij achterloopt bij in Europees verband afgesproken doelen voor duurzame energie:

„Het halen van de doelstellingen uit de overeenkomst van Parijs vergt grote veranderingen van alle delen van de samenleving. (…) Het stellen van een hoge ambitie is de beste wijze om te zorgen dat Nederland versneld de omslag maakt naar een koolstofarme economie.”

De Klimaatwet, een initiatief van de fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) zelf, ligt gevoelig, zowel binnen als buiten de Tweede Kamer. Werkgevers en werknemers keerden zich er in hun advisering al op tegen. De wet zou te ambitieus zijn en het draagvlak voor toekomstig Nederlands milieubeleid ondergraven. „De wet biedt schijnoplossingen, terwijl de negatieve consequenties voor de welvaart groot zijn”, aldus VNO-NCW en MKB Nederland . Volgens FNV zijn de doelstellingen niet realistisch. „Doelen mogen ambitieus zijn, maar bij overreageren haken onze leden af.”

Premier Rutte noemde het wetsvoorstel vorig jaar bij een eerste bespreking ervan in de Tweede Kamer een onderwerp „dat bij de formatie een belangrijke rol zal kunnen spelen.” VVD-woordvoerder Remco Dijkstra noemt het wetsvoorstel „onverstandig vanwege de afspraken die in Parijs zijn gemaakt” en betwijfelt of het praktisch mogelijk is om het deze kabinetsperiode nog te behandelen. Ook CDA en PVV toonden zich eerder geen voorstander van de wet. Agnes Mulder (CDA): “Het CDA is geen voorstander van de Klimaatwet. Dit moet juist van onderaf geregeld worden en niet van bovenaf opgelegd.”