Dataroaming op z’n Brussels

nrcvindt

Vraag een europarlementariër naar de verworvenheden van de Europese Unie en in negen van de tien gevallen zal het verlagen van de tarieven voor telefoneren met het buitenland worden genoemd. Eindelijk iets waardoor dat abstracte Europa zichtbaar wordt.

Het onderwerp roaming houdt de Europese Unie al sinds het eind van de vorige eeuw bezig. Roaming is het bedrag dat telefoonaanbieders in rekening brengen voor het gebruik maken van elkaars netwerken over de grens. Zeker in de beginperiode van het mobiele bellen leidde dit vaak tot pijnlijke verrassingen voor vakantiegangers. Bij terugkomst merkten die dat het belangstellende telefoontje van ‘thuis’ dat zij in het buitenland hadden gekregen tot een torenhoge telefoonrekening had geleid.

De Europese Commissie kondigde een onderzoek aan naar mogelijke illegale prijsafspraken tussen telefoonaanbieders. In dit geval deed de Europese Commissie wat zij moest doen: het bewaken van de vrije markt. Deze vereist een gelijk en transparant speelveld voor iedereen. Onderlinge prijsafspraken die leiden tot kartelvorming horen hier niet bij.

Het gevecht dat de Commissie aanging was taai en langdurig. Ondertussen deed de markt deels zijn werk. Onder druk van het toenemend aantal telefoonaanbieders en hun speciale buitenlandpakketten begonnen de tarieven al te dalen. Toch onvoldoende, vond vooral het Europees Parlement dat een herkenbaar consument vriendelijk onderwerp had gevonden. En zodoende stortte de Europese volksvertegenwoordiging zich op regelgeving waarbij tot de cent nauwkeurig werd voorgeschreven hoeveel telefoonaanbieders in rekening mochten brengen. Het was een ultieme vorm van parlementair staatsdirigisme.

Maar hoewel de kosten inmiddels fors zijn gedaald vergeleken met vijftien jaar geleden is het verhaal nog altijd niet afgelopen. Het mobiele dataverkeer is verder gegroeid. Het gaat allang niet meer om telefoontikken, maar om het grensoverschrijdende internetverbruik en zijn megabytes. Het zijn de nog altijd bestaande roamingtarieven die voor aanzienlijke verschillen in kosten zorgen.

Roaming verhoudt zich niet met de volledig vrije digitale markt die de Europese Unie nastreeft. Vandaar het plan van de Commissie om de roaming voor een belangrijk deel af te schaffen. Commissievoorzitter Juncker heeft het voorstel afgelopen vrijdag tot veler verrassing teruggetrokken. Er moet volgens hem een betere regeling komen. Lees: een consumentvriendelijker voorstel.

Of dit de euroscepsis vermindert valt te betwijfelen. Want die gaat over iets anders dan de kosten van internetverkeer.