Zoutwinning

Akzo onder verscherpt toezicht om lekkages

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft zoutproducent AkzoNobel in Hengelo onder verscherpt toezicht gesteld vanwege het grote aantal lekkages dat zich sinds 2014 heeft voorgedaan – 28 in totaal – en de lekkages in vijf oude boorputten die recent aan het licht zijn gekomen.

Volgens SodM is een transportleiding die had gelekt weer in gebruik genomen, terwijl daar geen toestemming voor was. Verder schiet de wijze en het tijdstip van het melden van lekkages tekort, vindt SodM.

AkzoNobel pakt de problemen niet voortvarend genoeg aan, in de ogen van de toezichthouder. Al in 2014 drong de toezichthouder aan op verbetering van het onderhoud en de inspectie van de transportleidingen, die worden gebruikt bij de zoutwinning in Twente.

Volgens de woordvoerder „komt het niet vaak voor” dat SodM een bedrijf onder verscherpt toezicht stelt. Het verscherpte toezicht geldt „tot nader order”. Het Openbaar Ministerie is onlangs begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de lekkages. (NRC)

    • Annette Toonen