Stadhuis

Geen onderzoek Expo

Een krappe meerderheid van de gemeenteraad wil geen Rekenkameronderzoek naar de rol van Rotterdam bij het faillissement van Stichting World Expo Milaan. Ook een motie van afkeuring strandde omdat de coalitiepartijen die niet steunden. Wel dwong de raad wethouder Struijvenberg een mail openbaar te maken. Daaruit blijkt dat de gemeente het initiatief nam voor de stichting.

    • Caspar Naber