Opinie

Ritueel slachten

Offer geen schaap maar geld. Of geef uw schaap aan ons

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, aldus de Nederlandse grondwet. Mooi geformuleerd, maar er ontbreekt iets essentieels, namelijk: ‘en zonder een ander levend wezen met bewustzijn en gevoel leed te berokkenen’. Het staat gelovigen kennelijk vrij om in naam van hun geloof een ander levend wezen in zijn welzijn te benadelen.

Gezien al het geweld in naam van het geloof, waaronder ook besnijdenissen, discriminatie en wrede rituelen met dieren, is het absurd dat zoiets fundamenteels omwille van godsdienstvrijheid niet in de grondwet verankerd is. Het dier is rechteloos, vogelvrij.

Als schrijvers van dit stuk zijn we niet tégen het geloof. De een is dominee, de ander gelooft niet, maar respecteert wel andermans geloof zolang dat niet ten koste van anderen gaat. Helaas gebeurt dit maar al te vaak.

Op 11 september begint het offerfeest. Zo’n 56.000 schapen, geiten en runderen worden dan ritueel geslacht. Met dit feest gedenkt men dat Ibrahiem (Abraham) gevraagd werd zijn zoon Ismaël aan Allah te offeren. Op deze manier kon hij zijn trouw en overgave tonen. Toen Ibrahiem zijn zoon met een mes wilde doden, kwam er een engel met de boodschap dat een schaap Ismaëls plaats mocht innemen.

Een bizar verhaal waarin het ene onschuldige slachtoffer vervangen wordt door een ander onschuldig slachtoffer, een schaap. Weerzinwekkend dat door deze geschiedenis jaarlijks miljoenen dieren worden gedood. Terwijl het ook officieel is toegestaan om in plaats van een dier geld te offeren om mensen en dieren in oorlogs- en hongergebieden aan bijvoorbeeld plantaardig voedsel te helpen. Het offer wordt goedgepraat met het argument dat een derde deel aan armen wordt geschonken. Maar in Nederland zijn geen arme mensen die koste wat het kost vlees nodig hebben.

Een godsdienstig feest zou niet gepaard mogen gaan met dierenleed. Dieren laten lijden en doden heeft niets feestelijks. Het is allerminst onze bedoeling alleen moslims aan te spreken. Op het joodse feest Jom Kippoer (de grote verzoendag) zwaaien ultra-orthodoxe joden onder het uitspreken van religieuze teksten met levende kippen boven hun hoofd. Zonden van mensen worden zo overgedragen op de kip. Ook hier is het dier weer slachtoffer van menselijke zonden. En wat te denken van het christelijke kerstmis, waar de geboorte van Jezus gevierd wordt door extra veel dieren te consumeren.

Vrijheid van godsdienst is prima, maar dan wel zonder dierenleed. Wij hopen dat in de grondwet wordt vastgelegd dat dieren levende wezens zijn met een eigen recht, een eigen, intrinsieke kwaliteit.

Op dit moment doen wij moslims het dringende verzoek in plaats van een schaap, geld te offeren. Heeft men al een schaap gekocht, dood dit dier dan niet maar schenk het levend aan ons. Wij zorgen dan voor een opvang waar het schaap op een waardige manier oud mag worden.