Nederlandse taal

Studenten kunnen wel spellen, maar niemand eist het van hen

Studenten kunnen niet meer spellen, daar lijkt iedereen het over eens (NRC, 6 september).

Mijn ervaring is een andere: ze kunnen het wel degelijk, maar als niemand het van hen eist, doen ze er — heel menselijk — ook geen moeite voor.

Ik heb jarenlang beginnende studenten filosofie korte papers laten schrijven (1.500 tot 3.000 woorden), waarvoor onder andere de volgende regel gold: bij meer dan vier spelfouten wordt de paper niet beoordeeld. Dat gebeurt pas als de student de fouten eruit heeft gehaald.

Het effect hiervan is verrassend en relativeert de cultuurpessimistische clichés: bij een gemiddelde groepsgrootte van ruim zestig studenten zijn er doorgaans maar twee die hun paper retour krijgen. Die zijn dankbaar dat ze op deze manier feedback krijgen: ze weten nu dat dit iets is waaraan ze moeten werken.

De rest blijkt uitstekend in staat de norm te halen. Het zijn in het algemeen nog altijd intelligente, leergierige en behoorlijk goed opgeleide jongeren die naar de universiteit gaan. Misschien moeten we ze wat meer uitdagen.