Het is tijd om dreigement N-Korea serieus te nemen

nrcvindt

De vijfde ondergrondse atoomtest die Pyongyang vrijdagochtend uitvoerde was met 5.3 punten op de Schaal van Richter de krachtigste tot nu toe. Hoe dat van dichtbij aanvoelt, rapporteerde een Chinese burger net over de grens bij het Noord-Koreaanse teststation Punggye-ri. Op microblog Weibo schreef hij dat hij zijn huis uit was gevlucht toen de beving alle ramen en zijn meubels vernielde. In het verre Europa, waar de schok niet voelbaar was, wordt tamelijk lauw gereageerd op de atoomproef. Maar het is de vraag of dit terecht is.

Hier dreigt het gevaar van verveling door herhaling. Dit is nu eenmaal de manier, zo wordt gezegd, waarop de stalinistische kluizenaarsstaat met de buitenwereld communiceert. Het straatarme land zit niet aan bij internationale fora zoals de G20, die afgelopen week in China. bijeenkwam. Pyongyang liet maandag, op de tweede dag van de vergadering van wereldleiders, niet voor niets van zich horen door het lanceren van ballistische raketten. China is nota bene zowat de enige bondgenoot die de Noord-Koreanen nog hebben.

Direct betrokken landen hebben de test, ook dat is gebruikelijk, onmiddellijk veroordeeld. Zuid-Korea en Japan, die zich rechtstreeks bedreigd voelen, deden dat in de meest felle bewoordingen. Maar ook buurland Rusland sprak van „gevaarlijk avonturisme” en hamerde erop dat Pyongyang zich opnieuw moet aansluiten bij de landen van het Non-proliferatieverdrag.

Ondertussen dringt de vraag zich op hoe ver Noord-Korea verwijderd is van de techniek waarmee kernwapens op raketten bevestigd kunnen worden. Oftewel, op welke termijn de Verenigde Staten bedreigd worden door een zich verder ontwikkelend Noord-Korea. In plaats van de nucleaire dreiging van Noord-Korea te interpreteren als onderhandelingstactiek, kunnen de proeven ook gezien worden als een vitaal onderdeel van de eigen nationale veiligheidspolitiek. Noord-Korea spiegelt zich aan landen als India en Pakistan, die met een eigen atoomprogramma meer respect af hebben gedwongen van grootmacht VS.

De waargenomen verhoogde snelheid van het nucleaire- en rakettenprogramma van Pyongyang kan dan worden verklaard uit het streven een eventuele buitenlands militaire interventie voor te willen zijn.

De grootmachten hebben tot nu toe geen passend antwoord gevonden. Na een test volgden vaak sancties, die dan weer worden beantwoord met een nieuwe provocatie. Zo volgde op de derde test een veroordeling door de VN-Veiligheidsraad. Noord-Korea legde daarop in de grondwet vast dat het land een kernwapenstaat is. Na de vierde test, in januari, antwoordde de wereld met verscherpte VN-sancties. Noord-Korea voerde daarop tien proeven uit met raketten. Verdere verscherping van de sancties is zeker een optie, maar de vraag is sinds vrijdag hoe effectief dat zal zijn.

Het bekende geopolitieke spel rond Noord-Korea lijkt nu extra gecompliceerd door het voornemen van Seoul zich met het Amerikaanse THAAD raketafweersysteem te beschermen tegen de dreiging van het Noorden. Zeer tot ongenoegen van China, dat zich op zijn beurt bedreigd voelt door het Amerikaanse systeem. THAAD kan namelijk tot diep in China kijken. Het onvermogen dat de belangrijkste mogendheden tot nu gedemonstreerd hebben om een dreigend doemscenario af te wenden, is zorgwekkend. Over Noord-Korea en speciaal over dictator Kim Jong-un worden altijd veel grappen gemaakt. Het is tijd dit land zeer serieus te nemen.