Groter is beter bij de Pont

De Nieuwe Vleugel is een uitbouw van twee rechthoeken aan de voormalige textielfabriek die na een verbouwing dienst doet als museum. De uitbreiding is niet alleen een vergroting, maar ook een verbetering. De binnentuin is nu terras van het café. In de vleugel is een expositieruimte voor videokunst en andere kunst die weinig of geen daglicht kan velen. Museum De Pont is nu het eerste museum in Nederland met een open haard.

    • ---