Consolidatie kan snel gaan

De telecomsector vertoont een rustig beeld. Op jaarbasis heeft deze sector ruim 12 procent verloren, wegens lage groeiverwachtingen. De aandelen kunnen worden ingedeeld bij de rustige dividendfondsen. Zo heeft KPN een dividendrendement van 5 procent. Bedrijven zijn meer bezig met stroomlijnen, schulden terugkopen (KPN) of minder rendabele dochters afstoten (Telefonica). Toch is een consolidatiegolf niet onlogisch. Vooral in Europa, waar de versnippering groot is, zeker vergeleken met de VS. De consument wil dat zijn mobiele telefoon en zijn internet thuis optimaal zijn, en snel. Dat vereist investeringen in de nieuwste technieken. Dat pleit voor samenwerking. Om die reden zijn de kansen op een overnamepremie zeker aanwezig. KPN is een van de namen die vaak wordt genoemd. Wanneer? Dat weet niemand. Maar de geschiedenis heeft geleerd dat als een consolidatieslag begint, het snel kan gaan.

Heeft u ook een vraag voor het panel? Mail naar beleggen@nrc.nl