Voorstel D66

Automatisch orgaandonorschap hangt af van verdeelde VVD

Het nieuwe donorregistratiesysteem lijkt er ondanks aanpassingen van D66-Kamerlid Pia Dijkstra toch niet te komen. De initiatiefnemer voor de zogeheten actieve donorregistratie werd donderdag in een debat uitvoerig geprezen voor haar aanpassingen, maar een meerderheid bleef tegen het wetsvoorstel.

Het debat, het vierde al over dit onderwerp, ging over Dijkstra’s wetsvoorstel voor een actief donorregistratiesysteem. Met deze wet zou iedereen automatisch orgaandonor zijn, behalve als iemand expliciet aangeeft dat niet te willen. In het systeem zou het mensen wel makkelijk gemaakt worden om nee te zeggen: burgers krijgen twee brieven waarin ze worden aangespoord een keuze te maken. Wie zes weken na de twee brieven nog steeds niet heeft gereageerd, wordt geregistreerd als donor.

Maar deze voorzichtige aanpak kon de tegenstanders (VVD, PVV, ChristenUnie, SGP, Kuzu/Öztürk) niet overtuigen. Ook het CDA liet, na een tijdje wikken en wegen, in het tweede debat in juni weten tegen te zullen stemmen. Daarmee leek een meerderheid buiten bereik.

Desondanks is het niet uitgesloten dat de wet toch wordt aangenomen. In de meeste fracties is het onderwerp een zogeheten vrije kwestie, en de VVD is verdeeld. Wanneer genoeg liberalen voor stemmen, maakt de wet een kans. (NRC)

    • Floor Rusman