UvA en HvA willen per 2017 weer apart bestuur

Externe adviesbureaus concludeerden dat er slecht is samengewerkt door de onderwijsinstellingen.

Ingang van het Maagdenhuis, bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
Ingang van het Maagdenhuis, bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Foto: Roos Pierson/Beeldbewerking NRC

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) willen per 1 januari 2017 weer apart worden bestuurd. Dat heeft het College van Bestuur (CvB) van de UvA en HvA laten weten in een reactie op donderdag gepresenteerde rapporten van externe adviesbureaus Berenschot en Deloitte.

Berenschot deed onderzoek naar de bestuurlijke samenwerking tussen de twee onderwijsinstellingen en concludeerde dat er slecht wordt samengewerkt. Op gebieden waar de HvA en UvA wel goed samenwerkten, had het gezamenlijke bestuur bovendien een beperkte meerwaarde, zo valt te lezen in het rapport:

“De bestuurlijke samenwerking tussen UvA en HvA had primair doelen in relatie tot het onderwijs. Wij constateren dat deze onderwijsdoelen als algemene beleidsuitgangspunten zijn benoemd en niet bij de start, maar ook later niet, zijn doorvertaald naar concrete afspraken en prestaties. Los van de beperkte evaluatie die daardoor mogelijk is, hebben wij het beeld dat centrale sturing op de onderwijsdoelen beperkt is geweest.”

Uit het onderzoek, gebaseerd op onder meer bronnenonderzoek, interviews, surveys, blijkt onder meer dat de doorstroom van de HvA naar de UvA “jaar na jaar” afnam. Hoewel deels verklaarbaar uit externe omstandigheden, zoals overheidsbeleid, concludeert Berenschot dat beide instellingen te weinig hebben gedaan om dit te verbeteren.

Ook ging het volgens Berenschot mis in 2010, toen een aparte rector voor de HvA werd aangesteld:

“De HvA-rector zette logischerwijs een eigen agenda op met als doel de HvA te versterken en de rector magnificus moest de samenwerkingsagenda die zij tot dan beheerde, loslaten. Wij zien dit als een belangrijk kantelpunt.”

Lees ook: Splitsing bestuur UvA en Hogeschool in de maak.

Voorkeur voor splitsing

In een reactie op het onderzoeksrapport schrijft het CvB dat het de voorkeur heeft voor “splitsing in twee aparte besturen voor UvA en HvA, zo mogelijk vanaf 1 januari 2017″. Het CvB onderschrijft de conclusie dat een gezamenlijk bestuur onvoldoende toegevoegde waarde heeft:

“De destijds gekozen governancestructuur past niet meer in de huidige tijd waarin de (nationale en internationale) omgeving vraagt om krachtige instellingen die vanuit een eigen profiel en identiteit de samenwerking opzoeken.”

De UvA en de HvA werkten sinds twintig jaar samen. In 2003 kwam daar een gezamenlijk CvB bij.

UvA-HvA by Anonymous bzA3Plmdo on Scribd