Oekraïne

Referendumsubsidies moeten terugbetaald

Bijna de helft van de organisaties die subsidie hebben ontvangen bij het Oekraïnereferendum moet geld terugbetalen. Dat blijkt uit de definitieve subsidievaststelling die de Referendumcommissie woensdag bekend heeft gemaakt. Voor de campagne van het referendum op 6 april was in totaal 2 miljoen euro beschikbaar: voor ja-kamp, nee-kamp en voor een neutrale boodschap. Negentien van de 42 rechtspersonen die subsidie ontvingen, moeten terugbetalen; zestien een flink deel, drie alles. Van de particuliere ontvangers, die veel kleinere subsidies kregen, is 40 procent gecontroleerd. Zeven van hen moeten een deel, drie het volle bedrag teruggeven. De Referendumcommissie vordert geld terug om verschillende redenen: kosten vielen lager uit, activiteiten zijn niet uitgevoerd of bonnetjes ontbraken. (NRC)