Nieuw donorregistratiesysteem lijkt van de baan

D66-Kamerlid Pia Dijkstra paste het wetsvoorstel voor actieve donorregistratie aan, maar Kamermeerderheid blijft tegen.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra in eerder Kamerdebat over orgaandonatie, met rechts van haar minister van Volksgezondheid Edith Schippers.
D66-Kamerlid Pia Dijkstra in eerder Kamerdebat over orgaandonatie, met rechts van haar minister van Volksgezondheid Edith Schippers. Foto ANP / Valerie Kuypers

Het nieuwe donorregistratiesysteem lijkt er ondanks aanpassingen van D66-Kamerlid Pia Dijkstra toch niet te komen. De initiatiefnemer voor de zogeheten actieve donorregistratie werd donderdag in een debat uitvoerig geprezen voor haar aanpassingen, maar een meerderheid bleef desondanks tegen het wetsvoorstel.

Het debat, het vierde al over dit onderwerp, ging over Dijkstra’s wetsvoorstel voor een actief donorregistratiesysteem. Met deze wet zou iedereen die niet expliciet aangeeft dit niet te willen, automatisch orgaandonor zijn. In het systeem zou het mensen wel makkelijk gemaakt worden om nee te zeggen: burgers krijgen twee brieven waarin ze worden aangespoord een keuze te maken. Wie zes weken na de twee brieven nog steeds niet heeft gereageerd, wordt geregistreerd als donor.

Maar deze voorzichtige aanpak kon de tegenstanders (VVD, PVV, ChristenUnie, SGP, Kuzu/Öztürk) niet overtuigen. Ook het CDA liet, na een tijdje wikken en wegen, in het tweede debat in juni weten tegen te zullen stemmen. Daarmee leek een Kamermeerderheid buiten bereik.

‘Geen bezwaar’ in plaats van ‘ja’

Op basis van de geuite kritiek paste Pia Dijkstra deze zomer het wetsvoorstel aan. De belangrijkste wijziging: mensen die geen keuze maken worden niet geregistreerd onder ‘ja’, maar onder ‘geen bezwaar’. Op die manier weten nabestaanden of de overledene daadwerkelijk heeft toegestemd.

In het debat donderdag passeerden inmiddels bekende argumenten de revue. De tegenstanders vinden het systeem een onaanvaardbare inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de donor. De voorstanders zijn van mening dat mensen in het huidige systeem ook niet zelf beslissen: 60 procent van de mensen maakt geen keuze en laat die dus over aan zijn nabestaanden.

Hoewel er geen Kamermeerderheid lijkt te zijn voor de wet, is het niet uitgesloten dat hij toch wordt aangenomen. In de meeste partijen is het onderwerp een zogeheten ‘vrije kwestie’, en de VVD-fractie is verdeeld. Wanneer genoeg liberalen voor stemmen, maakt de wet nog een kans.