‘Azc’s sluiten is pure kapitaalvernietiging’

Vanwege de teruglopende instroom wil het COA asielzoekerscentra gaan sluiten. Burgemeesters komen in opstand. ‘Over een maand verscheurt Erdogan zijn contract met Europa. En dan?’

AZC Crailo in Laren, in 2011. F oto ANP / Inge van Mill

Burgemeesters worden „trekpoppen” van het Rijk, dat een „wispelturig” asielbeleid voert. Dat schrijven burgemeester Pieter Broertjes (Hilversum) en Elbert Roest (Laren) woensdag in een brief aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De burgemeesters uiten namens alle acht gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek hun boosheid over de plotse aankondiging dat de enige asielopvang in hun regio, het Larense Crailo, moet sluiten.

Eerder dit jaar had het COA juist een overeenkomst gesloten met provincie Noord-Holland, eigenaar van het Crailose terrein, om de locatie uit te bouwen tot asielzoekerscentrum voor zeshonderd mensen, met een looptijd van een decennium. Niet dus. Het COA sluit Crailo vanwege de teruggelopen asielinstroom. De opvanglocatie is naar verwachting eind deze maand leeg.

Dit besluit ondermijnt het vertrouwen in het lokaal bestuur, schrijft u. Op wat voor manier?

Broertjes: „Het is een kortzichtig besluit. Wat denkt Den Haag nou. Over een maand verscheurt Erdogan zijn contract met Europa, omdat een aantal van de Turkse voorwaarden niet wordt ingewilligd. Kan zo gebeuren. Dan moeten wij weer de zaaltjes in om burgers te overtuigen. En weet je wat die dan zeggen? ‘Meneer Broertjes, u kwam hier vorig jaar ook al langs. En toen was uw asiellocatie ineens niet meer nodig. U bent een trekpop, u gaat er niet over.’ Dat ondermijnt het gezag van ons als lokale bestuurders.”

U heeft ook grote kosten gemaakt, schrijft u, om de opvang voor te bereiden.

„Mentale kosten allereerst. Een jaar lang hebben alle burgemeesters in het Gooi in zaaltjes lopen zweten om burgers van de komst van asielzoekers te overtuigen. En dit beperkt zich niet tot het Gooi. Denk aan Amstelveen: mijn collega Mirjam van ’t Veld die een half jaar lang politiebewaking kreeg vanwege een doodsbedreiging om de komst van asielzoekers. Daar sluit het COA nu ook de boel. Dat wekt wrevel.”

En de kosten in euro’s?

„Bedragen kan ik niet noemen, dat zijn we aan het uitzoeken. Maar alleen al de ambtelijke kosten zijn hoog. Meer dan tien locaties zijn samen met het COA onderzocht op geschiktheid. Telkens met ambtenaren van Hilversum of andere gemeenten erbij. Terrein na terrein is afgestruind. Het werd Crailo. Er zijn daar nu al voorzieningen voor driehonderd mensen. Dat sluiten is kapitaalvernietiging.”

Wat is uw voorstel?

„Houd die voorzieningen in stand. Zet Crailo in de waakvlamstand, zoals we het in de brief noemen. Geen catering, geen beveiliging. Maar wél een bescheiden staf, zodat de zestig mensen die er nu zitten – vooral vergunninghouders zijn dat – rustig naar woningen kunnen uitstromen. En daarna kan Crailo een kleine groep nieuwe mensen opvangen. En een grote groep als het moet. Want morgen kan alles weer anders zijn.”

    • Ingmar Vriesema