Uitspraak Raad voor de Journalistiek

NRC heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door een afspraak met klaagsters over autorisatie en de mogelijkheid tot wijziging van de concepttekst te schenden. Hierdoor zijn in het artikel ‘Witte mensen moeten ’s luisteren’ (7 november 2015) ten onrechte passages opgenomen waarvan klaagsters hadden verzocht deze te wijzigen dan wel te schrappen. Bij de afhandeling van de klacht had NRC niet mogen volstaan met het aanbieden van excuses. NRC had klaagsters verder tegemoet behoren te komen, door bijvoorbeeld in de krant duidelijk te maken dat is gehandeld in strijd met gemaakte afspraken en de onlineversie van het stuk aan te passen in overeenstemming met de door klaagsters verzochte wijzigingen.

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek, en wat NRC-ombudsman Sjoerd de Jong eerder over de zaak schreef.