Protest ombudsvrouw EU tegen baan Barroso bij Goldman Sachs

Draaideur

Oud-Commissievoorzitter Barroso kreeg een baan bij zakenbank Goldman Sachs. In Brussel bestaat grote onvrede over die overstap.

De Europese Ombudsvrouw, Emily O’Reilly, eist opheldering over de nieuwe baan van oud-Commissievoorzitter José Manuel Barroso bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Ze vindt dat de Europese Commissie een duidelijker standpunt moet innemen over die benoeming, die voor de zomer al internationaal tot verontwaardiging leidde.

In een dinsdag gepubliceerde brief aan de huidige Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, schrijft O’Reilly dat ze vóór 14 oktober helderheid verwacht over de kwestie. Het officiële standpunt van de Commissie tot nu toe is dat Barroso zich aan de officiële ‘afkoelingsperiode’ van 18 maanden heeft gehouden en dat er dus weinig ingebracht kan worden tegen zijn in juli aangekondigde overstap naar het bedrijfsleven.

Voor O’Reilly is dat onacceptabel, temeer daar oud-bewindslieden ook na deze periode worden geacht zich volgens de gedragscode ‘integer en discreet’ te gedragen. Volgens haar is de in de code gehanteerde grens ook arbitrair. „Dat er 18 maanden of meer voorbij zijn, betekent niet dat sommige zaken zomaar ophouden problematisch te zijn.”

Advies over Brexit

Barroso was tien jaar lang voorzitter van de Europese Commissie, van 2004 tot 2014, en gaat Goldman Sachs nu advies geven over Brexit, het recente Britse besluit uit de EU te stappen, een van de grootste uitdagingen die de EU de komende jaren te wachten staat. O’Reilly vindt dat burgers het recht hebben te weten of en hoe Barroso in contact gaat komen met oud-collega’s, die nu met Londen moeten onderhandelen.

Bovendien is het volgens O’Reilly in het belang van de Commissie zelf duidelijk te zijn, juist nu de EU en Europese politiek zich voor grote crises gesteld zien, bijvoorbeeld rondom vluchtelingen en terreur. „In een tijd waarin […] het vertrouwen van burgers in regeringen en openbare instanties ernstig is geschaad, kan geen institutie het zich veroorloven om dat vertrouwen verder aan te tasten.”

Goldman Sachs speelde een cruciale rol in de in 2007 losgebarsten financiële crisis, toen Barroso al voorzitter van de EU was. De bank hielp Athene bij het verbergen van de (te grote) Griekse schuldenlast, wat later omvangrijke Europese financiële reddingsoperaties nodig maakte.

De Franse president Hollande noemde Barroso’s benoeming „moreel onacceptabel” en een door EU-ambtenaren begonnen petitie tegen zijn aantreden bij Goldman Sachs is tot nu toe ruim 120.000 keer ondertekend.

In een interview in juli met de Belgische krant Le Soir zei de huidige Commisievoorzitter Juncker dat Barroso de regels heeft gevolgd „maar iedereen moet zijn werkgever goed kiezen”. De Europese Commissie heeft een ethische commissie, die op ad-hocbasis samen kan komen om te onderzoeken of oud-commissarissen geen regels overtreden. O’Reilly wil onder meer van Juncker weten of hier in het geval van Barroso een beroep op is gedaan.

De Ombudsvrouw vindt ook dat de gedragscode, die door de Commissie zelf dinsdag nog als een van de scherpste ter wereld werd bestempeld, moet worden aangescherpt.