Polen stelt voorwaarde aan ‘Parijs’

Polen zal het klimaatakkoord dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten alleen ratificeren als de EU financiële garanties geeft voor investeringen in de op kolen gebaseerde energievoorziening. Dat meldt persbureau Bloomberg. Brussel hoopt – in navolging van China en de VS – op een snelle ratificatie, maar is daarvoor afhankelijk van de lidstaten.

Het klimaatbeleid wordt Europees geregeld. De EU heeft een gezamenlijke reductiedoelstelling. Over de invulling daarvan wordt in Brussel onderhandeld, waarbij de emissiesreducties eerlijk over de lidstaten worden verdeeld, rekeninghoudend met hun individuele situatie.

In Polen zijn kolencentrales verantwoordelijk voor 90 procent van de energievoorziening. De Poolse regering, die zegt dat dit „nog vele jaren” zo zal blijven, vreest dat ratificatie van ‘Parijs’ ten koste gaat van de economie en eist daarom meer emissierechten om de kolencentrales te laten draaien. Dat druist in tegen het beleid van de Europese Investeringsbank die zich richt op duurzame energie. Veel EU-landen vrezen dat het Poolse beleid ten koste gaat van ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen.

    • Joop Meijnen