Ministerie gedaagd om abortuspil

Een groep van huisartsen, een seksuoloog en een abortusarts heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gedagvaard. Zij willen via een proefproces een uitspraak over het standpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die zegt dat het voor huisartsen verboden is een abortuspil voor te schrijven. Dit meldt het vakblad Medisch Contact woensdag.

De groep is het niet eens met het standpunt van de IGZ en wil dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) de inspectie terugfluit. De zaak is afgelopen juni aangespannen en zal waarschijnlijk komende maand dienen.

De abortuspil, Medabon, is sinds 1 mei 2015 beschikbaar voor huisartsen en behoort tot de zogeheten overtijdbehandeling. Met het medicijn kunnen zwangerschappen tot zesenhalve week worden afgebroken. In de praktijk wordt deze pil echter nauwelijks voorgeschreven door huisartsen of geleverd door apothekers omdat de IGZ van mening is dat zij zich daarmee schuldig maken aan een strafbaar feit. Apothekers zouden dan medeplegers zijn. Alleen klinieken en ziekenhuizen mogen de pil verstrekken van de inspectie.

De minister is van plan de pil onder de Wet afbreking zwangerschap (Waz) te brengen, maar de medici vinden dat overbodig. Bovendien zouden huisartsen dan een bepaalde vergunning moeten aanvragen, wat volgens hen belemmerend werkt. Zij zijn van mening dat de overtidbehandeling buiten de strafwet moet blijven.