Medici dagen ministerie VWS om abortuspil

Zij vinden het onterecht dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het voorschrijven van de pil als strafbaar feit aanmerkt.

Minister Edith Schippers. Foto Lex van Lieshout/ANP

Een groep van huisartsen, een seksuoloog en een abortusarts heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gedagvaard. Zij willen via een proefproces een uitspraak over het standpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die zegt dat het voor huisartsen verboden is een abortuspil voor te schrijven, zo meldt het vakblad Medisch Contact woensdag.

De groep is het oneens met dat standpunt en wil dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) de IGZ terugfluit. De zaak is afgelopen juni aangespannen en zal waarschijnlijk komende maand dienen.

Abortuspil

De abortuspil, Medabon, is vanaf 1 mei 2015 beschikbaar voor huisartsen en behoort tot de zogeheten overtijdbehandeling (OTB). Met het medicijn kunnen zwangerschappen tot 6,5 weken, de zogeheten overtijdperiode, worden afgebroken. In de praktijk wordt deze echter pil nauwelijks voorgeschreven door huisartsen of geleverd door apothekers omdat de IGZ van mening is dat zij zich daarmee schuldig maken aan een strafbaar feit. Apothekers zouden dan medeplegers zijn.

De huidige Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) schrijft voor dat iedereen die meewerkt aan het afbreken van een zwangerschap strafbaar is, behoudens artsen. Artsen kunnen de behandeling echter alleen uitvoeren in een ziekenhuis of kliniek met een vergunning die afgegeven is onder de Waz. Schippers maakte afgelopen juni bekend dat ze de wet daarom wil aanpassen.

    • Jorg Leijten